Strona główna Motoryzacja Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie zmienił lokalizację

Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie zmienił lokalizację

0
73
Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie zmienił lokalizację
Rate this post

Na ⁢pierwszy rzut‌ oka brzmi to jak zwykła ‍zmiana lokalizacji, ale⁤ dla​ kierowców i firm transportowych ​korzystających z usług⁢ viaTOLL, to ‍istotna zmiana. Przygraniczny Punkt Dystrybucji ​viaTOLL w⁢ Kołbaskowie zmienił swoją lokalizację, co może wpłynąć na codzienne⁢ trasy i zyskane korzyści. ⁤Jakie konsekwencje niesie za sobą ta zmiana? Odpowiedzi na te⁣ pytania znajdziesz ‌w poniższym artykule.

Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie

przeprowadził‌ się na nową lokalizację, usprawniając⁢ obsługę użytkowników systemu opłat ‌elektronicznych. Znajduje‌ się ⁣teraz bliżej⁢ granicy z Niemcami,‍ ułatwiając podróżującym korzystanie z ⁣usług drogowych. Aktualizacja⁢ lokalizacji pozwoli na szybsze i bardziej wydajne realizowanie operacji związanych z opłatami ⁢drogowymi.

Nowa lokalizacja Puntku Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie oferuje również lepsze warunki dla ⁣kierowców, zapewniając bezpieczne i sprawniejsze dokonywanie ⁢płatności. Dodatkowo, korzystając z nowej ⁢lokalizacji, podróżujący ‌mogą liczyć na⁤ profesjonalną obsługę klienta​ oraz wygodne warunki do załatwiania spraw związanych⁢ z systemem opłat elektronicznych.

Nowa⁢ lokalizacja

⁢ Punkt ⁢dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie został przeniesiony na nową lokalizację, która znajduje się niedaleko ‌poprzedniego miejsca. Nowy adres punktu to ⁢ul. Graniczna 12, 72-100 Kołbaskowo. Zmiana lokalizacji została wprowadzona‍ w celu poprawy dostępności i wygody dla użytkowników⁤ systemu viaTOLL. ‌

punktu dystrybucji oferuje następujące udogodnienia:

 • Możliwość bezpośredniej obsługi i rejestracji pojazdów
 • Szybka i łatwa wymiana urządzeń viaBOX
 • Profesjonalna pomoc i doradztwo w sprawach dotyczących systemu viaTOLL

Korzyści z⁤ nowego miejsca

Nowa​ lokalizacja przygranicznego punktu dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie przynosi wiele korzyści dla przewoźników⁣ i kierowców ⁣na trasie. Dzięki nowemu miejscu, użytkownicy mogą teraz korzystać z usług dodatkowych oraz skorzystać z​ udogodnień oferowanych na miejscu, co sprawia, że ich‍ podróż staje⁣ się ⁤bardziej komfortowa⁣ i przyjemna.

Dodatkowo, zmiana ⁢lokalizacji punktu dystrybucji sprawia,⁤ że czas ⁤potrzebny na załatwienie⁢ formalności związanych‍ z‌ opłatami drogowymi zostaje skrócony, co przekłada⁣ się na efektywność i oszczędność czasu podczas ​podróży. Kierowcy i przewoźnicy mogą teraz szybko i sprawnie⁣ załatwić wszystkie niezbędne formalności, a następnie kontynuować swoją trasę bez zbędnego opóźnienia.

Łatwiejszy dostęp dla kierowców

Żeby‌ ułatwić życie kierowcom podróżującym przez granicę, Punkt Dystrybucji viaTOLL w⁣ Kołbaskowie ⁤zmienił swoją ​lokalizację. Teraz jest łatwiej niż kiedykolwiek zrealizować formalności związane ‍z opłatami drogowymi. Zlokalizowany‍ w ⁤dogodnym punkcie na trasie przejazdu, zapewnia‍ szybki i wygodny dostęp dla wszystkich ⁢kierowców.

Dzięki nowej lokalizacji kierowcy⁢ mogą teraz w bardziej sprawnie załatwiać swoje​ sprawy. Nowa lokalizacja Punkt Dystrybucji viaTOLL w‌ Kołbaskowie to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich podróżujących. Znajduje się w ⁣dogodnym⁣ miejscu, ‌co oszczędza czas i pozwala uniknąć zbędnego stresu. Teraz kierowcy mogą szybko i łatwo zaopatrzyć się w niezbędne opłaty drogowe, aby kontynuować swoją podróż bez przeszkód.

Poprawiona‍ organizacja ruchu

przygranicznego punktu dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie przynosi zmiany dla kierowców‌ korzystających z usług tego miejsca. Zmiana lokalizacji punktu​ ma na celu‌ zwiększenie wydajności ⁤obsługi pojazdów ciężarowych‍ oraz usprawnienie przepływu ruchu​ na granicy polsko-niemieckiej.

Nowa lokalizacja⁣ punktu dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie znajduje się tuż przy autostradzie A6, co zapewnia ⁤łatwy dostęp dla kierowców podróżujących między Polską ⁣a Niemcami.‍ Ponadto, obejmuje także dodatkowe miejsca parkingowe dla pojazdów oraz ulepszoną infrastrukturę techniczną, co przyczynia​ się ⁣do szybszego i efektywniejszego procesu dokonywania ⁤opłat.

Zmiana adresu

Punktem dystrybucji viaTOLL w​ Kołbaskowie przeprowadziło się ⁣do nowej lokalizacji. Nowy adres zapewnia większy komfort oraz‌ lepszy ​dostęp dla kierowców korzystających z ‌usług viaTOLL. Zmiana lokalizacji jest​ częścią⁣ strategii ​poprawy obsługi klienta ​oraz optymalizacji procesów logistycznych.

Podczas przeprowadzki zapewniona została ciągłość obsługi​ klienta, dlatego ​też nie ma potrzeby rejestracji nowych danych czy zmiany procedur. Nowe biuro punktu ‌dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie‍ jest⁢ wyposażone ‌w nowoczesną infrastrukturę, aby zapewnić szybką i ‍efektywną obsługę klientów. Zachęcamy⁤ do odwiedzenia ⁣nowej lokalizacji ⁢i skorzystania z usług viaTOLL w jeszcze lepszych warunkach!

Nowoczesny ‍i funkcjonalny obiekt

Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL ​w Kołbaskowie przeniósł się na nową lokalizację, oferując klientom jeszcze bardziej . ​Nowy budynek został zaprojektowany z myślą ⁢o maksymalnej ⁢wygodzie​ użytkowników oraz optymalizacji procesu logistycznego. Dzięki nowej lokalizacji,⁤ punkt⁣ dystrybucji jest teraz⁢ bardziej⁣ dostępny i⁣ doskonale⁣ wpasowuje się w potrzeby⁣ osób korzystających z usług.

W nowoczesnym‌ obiekcie⁣ znajdują się liczne udogodnienia,‍ takie jak: nowoczesne stanowiska obsługi klienta, szybkie i sprawne procesy realizacji usług, oraz komfortowe warunki dla kierowców.⁣ Wszystko to sprawia,‌ że przygraniczny punkt dystrybucji w Kołbaskowie staje się idealnym miejscem dla osób poszukujących szybkiej ⁢i ‌efektywnej obsługi swoich potrzeb logistycznych.

Nowe udogodnienia dla⁣ użytkowników

dotyczą zmiany​ lokalizacji‍ przygranicznego ​Punktu⁣ Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie. Od teraz punkt ten został ⁤przeniesiony na ⁣nowe i lepsze miejsce, które zapewnia bardziej efektywne ⁣i komfortowe usługi dla kierowców korzystających z ⁢systemu ‍viaTOLL.

Nowa lokalizacja Punktu⁤ Dystrybucji viaTOLL ‌w ⁤Kołbaskowie oferuje użytkownikom:

 • Łatwiejszy dostęp z autostrady
 • Szybszą ​obsługę
 • Więcej miejsc postojowych
 • Nowoczesne urządzenia i technologie wspierające płatności

Bezpieczeństwo​ na pierwszym miejscu

Wiemy, jak‍ istotne‌ jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, dlatego chcielibyśmy poinformować,‌ że przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie zmienił ⁤lokalizację. Nowe ‌miejsce znajduje⁣ się zaledwie kilka kilometrów⁤ od poprzedniej lokalizacji, co pozwoli na kontynuację sprawnego procesu opłacania opłat drogowych i uniknięcie zbędnych opóźnień dla‍ kierowców ciężarówek.

Zachęcamy do korzystania ‌z nowej lokalizacji Puntu ‍Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie,⁢ aby zapewnić⁣ sobie szybką i wygodną obsługę.​ Bezpieczeństwo naszych⁣ drogach ‍jest priorytetem, dlatego stale dbamy o ulepszenia i​ nowe ‍rozwiązania, które poprawią komfort ‌podróży i zminimalizują ryzyko wypadków drogowych. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość ‌oraz życzymy bezpiecznej jazdy!

Ocena‌ zmiany⁣ lokalizacji

Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie przeniósł⁣ się do nowej lokalizacji, aby zapewnić lepszą obsługę ‌kierowców i usprawnić procesy ‍logistyczne. Nowy adres​ stanowi dogodne ​połączenie⁤ dróg ‍krajowych, co ułatwi przewożenie towarów w regionie.

**Główne zmiany lokalizacji:**

 • Nowy adres: ⁢ul. Transportowa 5, 72-005 Kołbaskowo
 • Bliskość​ granicy z Niemcami
 • Łatwy dostęp⁢ do autostrady

Konsultacje z klientami

Informujemy, że przygraniczny Punkt Dystrybucji‍ viaTOLL w Kołbaskowie zmienił swoją lokalizację. Nowy ‌adres to ul. Graniczna 1, 72-002 Kołbaskowo. Zamiana lokalizacji‌ została‍ dokonana w celu​ zapewnienia lepszej obsługi klientów oraz ułatwienia dostępu do usług dostępnych w⁢ punkcie​ dystrybucji.

Przypominamy również,‍ że są ​nadal dostępne w nowej lokalizacji. Nasi specjaliści służą pomocą​ w ​sprawach⁢ związanych z ‍korzystaniem z systemu viaTOLL, rejestracją pojazdów oraz ‌innymi zapytaniami dotyczącymi opłat​ drogowych.​ Zachęcamy do odwiedzenia Punk

Inwestycje w infrastrukturę

Pierwszy punkt dystrybucji systemu viaTOLL w Polsce, znajdujący się w ‌Kołbaskowie, został przeniesiony na nową‌ lokalizację. Nowy ‍lokal znajduje się przy granicy polsko-niemieckiej, co ułatwi korzystanie z usług przez kierowców międzynarodowych. Zmiana lokalizacji ma na celu usprawnienie procesu poboru⁣ opłat drogowych oraz⁢ zwiększenie efektywności ‍systemu.

Nowy punkt dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie oferuje⁣ kierowcom nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają szybką i wygodną płatność za korzystanie⁣ z płatnych odcinków dróg. Dodatkowo, lokalizacja obiektu przy granicy z Niemcami sprawia, że ‍punkt będzie popularny ​wśród międzynarodowych przewoźników, którzy podróżują między‌ tymi dwoma krajami.

Zmiana w harmonogramie​ otwarcia

Życzę wszystkim użytkownikom viaTOLL⁢ pomyślnego dnia! Informujemy, że Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie ‌zmienił lokalizację. Zmiana ta⁣ ma na celu poprawę dostępności i wygodę obsługi‌ dla naszych klientów.

Prosimy o zapoznanie się⁢ z ‌nowym‍ harmonogramem⁢ otwarcia PPDiT w Kołbaskowie:

 • Poniedziałek – ‌Piątek: ⁣07:00 -‍ 19:00
 • Sobota: ⁢08:00 -⁢ 15:00
 • Niedziela: Zamknięte

Obsługa klienta na najwyższym poziomie

Od ⁢marca tego roku Przygraniczny⁣ Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie przeniósł się na nową⁢ lokalizację, oferując klientom ​jeszcze wyższy poziom ‌obsługi. Nowy punkt znajduje się przy ‌ulicy Granicznej 10, zaledwie kilka‍ kilometrów od poprzedniego miejsca. Dzięki większej ‌przestrzeni i nowoczesnemu​ wyposażeniu obsługa ‌klienta odbywa się ​teraz ‍szybciej i sprawniej.

Nowa lokalizacja punktu dystrybucji jest ⁣dogodnie usytuowana w pobliżu autostrady A6 oraz granicy polsko-niemieckiej, co ułatwia i ‌przyspiesza ⁢proces załatwiania formalności związanych z opłatami​ drogowymi. Dodatkowo, klientom oferujemy możliwość skorzystania z‌ usług dodatkowych,⁤ takich jak korzystanie z automatów ‍samoobsługowych lub⁢ konsultacje z naszymi specjalistami. Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie to miejsce, gdzie obsługa klienta osiąga najwyższy poziom, dlatego serdecznie zapraszamy ⁢do skorzystania z‌ naszych​ usług!

Rekomendacje dla przyszłych użytkowników

Warto pamiętać, ⁢że nowa⁢ lokalizacja ‍Przygranicznego⁢ Punktu ⁤Dystrybucji viaTOLL w​ Kołbaskowie znajduje się tuż przy granicy z Niemcami, co ułatwia​ korzystanie z ‍usług dla kierowców⁣ podróżujących w tę stronę. Dzięki⁤ nowemu miejscu ​znajdującemu się⁣ na trasie ‌krajowej nr​ 31, można szybko i sprawnie zaopatrzyć się ⁢w niezbędne produkty dla pojazdów.

Nie zapomnij sprawdzić⁣ aktualnych godzin otwarcia i dostępności⁢ usług⁣ w nowej lokalizacji. Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie ‌to doskonałe miejsce dla przyszłych‍ użytkowników, którzy liczą ⁤na szybką i profesjonalną obsługę przy granicy.

Drażliwe kwestie związane ze⁣ zmianą

Ostatnio przygraniczny punkt dystrybucji systemu viaTOLL w Kołbaskowie przeniósł⁣ się na nową lokalizację. ⁢Zmiana ta wywołała ‌wiele kontrowersji⁣ i drażliwych kwestii wśród lokalnych przedsiębiorców i kierowców korzystających ⁤z tego⁣ serwisu.

Niektóre z głównych problemów związanych ze zmianą to:

 • Trudności w dotarciu do nowego punktu dystrybucji
 • Niejasności ⁢dotyczące godzin pracy w ⁤nowej lokalizacji
 • Brak ​informacji na temat zmiany dla klientów

Opinie pracowników⁢ dotyczące nowej lokalizacji

Wraz z przeniesieniem Przygranicznego Punktu ⁣Dystrybucji viaTOLL⁣ z Kołbaskowa do⁣ nowej lokalizacji, pracownicy⁣ mieli ⁣okazję poznać i ocenić nowe warunki pracy. ⁤Pierwsze opinie są mieszane, jednak większość z nich wskazuje na pozytywne zmiany w codziennej pracy. Poniżej znajdziesz⁣ najważniejsze spostrzeżenia ⁢naszych pracowników:

 • Nowoczesna infrastruktura: Pracownicy ‌doceniają nowoczesne ⁢zaplecze techniczne nowej‌ lokalizacji, które​ ułatwia wykonywanie obowiązków w bardziej ⁣efektywny sposób.
 • Łatwy dostęp: Miejsce przeniesienia punktu viaTOLL jest łatwo dostępne zarówno dla pracowników, jak i klientów, co ułatwia zarówno‌ codzienną logistykę, jak i⁢ obsługę kierowców.

Lp. Opinia
1 Nowa lokalizacja poprawia efektywność pracy
2 Dostępność punktu viaTOLL ułatwia obsługę ‍klientów

Nowe możliwości‍ rozwoju biznesu

Ważne ‍informacje dla⁤ przedsiębiorców⁤ działających w branży transportowej!​ Przygraniczny Punkt ​Dystrybucji ‌viaTOLL w Kołbaskowie przeniósł swoją lokalizację, co otwiera dla firm korzystających z ‍tego aspektu‌ logistyki.

Nowa lokalizacja punktu dystrybucji‌ zapewnia łatwiejszy dostęp do kluczowych tras ​transportowych, co przyspieszy procesy dystrybucji towarów. Dzięki⁢ tej⁤ zmianie, firmy⁤ mogą teraz efektywniej zarządzać‍ swoimi przesyłkami oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na ‍rynku. To doskonała okazja do ⁤optymalizacji kosztów transportu i zwiększenia efektywności logistycznej.

Partnerstwo z lokalnymi społecznościami

ma kluczowe znaczenie dla naszej‌ firmy.‌ Dlatego z przyjemnością informujemy, że Przygraniczny Punkt Dystrybucji viaTOLL w⁤ Kołbaskowie​ zmienił lokalizację. Nowe miejsce usytuowania pozwoli nam ‍skuteczniej obsługiwać mieszkańców ‌i kierowców oraz dostarczać im wysoką‌ jakość usług.

W nowym punkcie dystrybucji⁣ zapewniamy:

 • szybką i ⁤sprawną obsługę
 • profesjonalne doradztwo w kwestiach⁤ opłat drogowych
 • nowoczesne ​zaplecze ⁤techniczne

Zależy nam na budowaniu trwałych relacji z‌ lokalnymi społecznościami ⁢i dostarczaniu im rozwiązań, które poprawią im komfort⁤ podróżowania. Dziękujemy za ​zaufanie i zapraszamy do odwiedzenia nowego​ Przygranicznego Punktu Dystrybucji viaTOLL w Kołbaskowie!

Perspektywy rozwoju dla firmy viaTOLL

W związku z dynamicznym rozwojem ‍firmy viaTOLL, przygraniczny⁤ punkt dystrybucji w⁤ Kołbaskowie niedawno przeniósł się na nową lokalizację. Ta strategiczna zmiana otwiera przed firmą nowe‌ perspektywy rozwoju i umożliwi bardziej efektywne zarządzanie procesami logistycznymi.

Nowy adres przygranicznego ‌punktu⁣ dystrybucji viaTOLL ‌ w Kołbaskowie to ul. Graniczna 12. Dzięki nowej ⁢lokalizacji firma będzie miała​ lepszy dostęp ‌do głównych szlaków ⁢komunikacyjnych, co pozwoli na szybsze i⁣ bardziej efektywne dostarczenie towarów do klientów. Ponadto, nowy obiekt pozwoli na zwiększenie pojemności⁢ magazynowej oraz usprawnienie⁢ obsługi logistycznej.

Zmiana lokalizacji⁢ Przygranicznego Punktu ‌Dystrybucji ​viaTOLL ⁤w⁣ Kołbaskowie‍ to kolejny krok w doskonaleniu infrastruktury drogowej w Polsce. Nowa lokalizacja zapewni sprawniejsze i bardziej efektywne usługi dla użytkowników dróg, jednocześnie ⁢poprawiając⁤ komfort podróży.‍ Mamy nadzieję, ⁣że ta zmiana przyczyni się do jeszcze lepszej ‌organizacji⁤ ruchu drogowego i​ ułatwi korzystanie z nowoczesnych technologii. Oczekujemy, ‌że ta innowacyjna inicjatywa ​przyniesie⁣ wiele korzyści zarówno dla kierowców, jak ​i dla ⁣całej społeczności. Zacznij⁣ korzystać ⁢z nowego Przygranicznego ⁢Punktu Dystrybucji viaTOLL i przeżyj nowy wymiar podróży drogowej!