System viaTOLL przynosi zyski zgodnie z przewidywaniami

0
177

W związku z artykułem: „E-myto niezmiennie deficytowe”, który ukazał się 01.12.2010 w Dzienniku Gazecie Prawnej, GDDKiA informuje, że nie jest prawdą, iż „nim viaTOLL zacznie przynosić zysk, miną cztery lata”.

Prognozy GDDKiA dotyczące, przychodów i kosztów Krajowego Systemu Poboru Opłat zakładały, że System zacznie przynosić zysk na koniec 2012 roku, czyli po półtora roku funkcjonowania.

Rzeczywiste przychody z systemu kształtują się na poziomie 320 mln zł, czyli poziomie wskazanym w artykule (a raczej ca 316 mln zł na dzień 29 listopada 2011 r.) i obejmują opłaty pobrane od użytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat (opłaty pobrane elektronicznie i manualnie), kary administracyjne nałożone na użytkowników oraz odsetki od rachunków bankowych w ramach KSPO.

Poza ww. sumą (316 mln) do Krajowego Funduszu Drogowego przekazywane są kary nałożone na wykonawcę – firmę Kapsch z tytułu nie wywiązywania się z poszczególnych postanowień umownych. Należy zaznaczyć, że kwota przychodów, dotycząca trzech pierwszych miesięcy działania systemu powiększy się o utracone przychody, które wykonawca systemu jest zobowiązany zwrócić, po zweryfikowaniu okresu odniesienia (braki w infrastrukturze przydrożnej).

Jeżeli chodzi o potencjalne opóźnienia w 2012 r. w oddawaniu do eksploatacji poszczególnych odcinków płatnych autostrad, to prognozy przychodów GDDKiA na 2012 rok nie uwzględniały wpływów z odcinków Toruń – Stryków, Stryków – Konotopa ani odcinków A4, które nie będą gotowe do końca grudnia 2011 r. Odcinki te zostały uwzględnione w prognozie dopiero w roku 2013. Rzeczywiste koszty poniesione dotychczas przez GDDKiA wynoszą: 595.222.091,38 PLN i obejmują płatności z tytułu 4 faktur związanych z płatnościami ryczałtowymi – budową systemu.

W kwocie tej zawierają się następujące składniki (po osiągnięciu poszczególnych kamieni milowych): 175.972.214,02 PLN

  • Projekt Systemu i Usług ESP 117.314.809,35 PLN
  • Rejestracja 80.000 Pojazdów 8.648.044,63 PLN – Rozpoczęcie Poboru Opłaty za Przejazd
  • Państwowe Autostrady Płatne Autostrada A2 (Konin – Stryków) 293.287.023,38 PLN
  • Dostępność Usługi Obsługi Klienta i Dystrybucji OBU

Razem: 595.222.091,38 PLN

Płatności regularne, eksploatacyjne nie są jeszcze wypłacane Wykonawcy.

 

źródło: GDDKiA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here