Przychody z systemu viaTOLL systematycznie rosną

0
191

Uruchomiony po zaledwie ośmiu miesiącach przygotowań elektroniczny system poboru opłat viaTOLL przez pierwsze 54 dni funkcjonowania zarobił dla Skarbu Państwa prawie 80 milionów złotych. Jego wdrożenie należy do najsprawniej przeprowadzonych w całej Europie.

Na elektronicznym poborze opłat zyskują też kierowcy

Polska nie jest odosobnionym przypadkiem i tak jak w innych krajach, wprowadzających system elektronicznego poboru opłat, zauważalny jest trend wzrostowy w kontekście wpływów z systemu oraz liczby przejazdów w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Kierowcy pojazdów objętych obowiązkiem opłaty elektronicznej zauważyli, że omijanie dróg płatnych jest dla nich i ich firm nieopłacalne. Stanie w korkach, zwiększone zużycie paliwa, jazda po drogach słabszej jakości – a więc „wolniejszych”, kary administracyjne oraz starta czasu są w rezultacie bardziej kosztowne niż poruszanie się po sieci dróg płatnych.

Do 22 sierpnia prawie 80 mln złotych

Przychody osiągnięte w ramach systemu, które wpłynęły w lipcu 2011 roku na konto Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 26.718.445,10 zł. Na tę kwotę składają się przychody z elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat, a także kary administracyjne, w wysokości 1.013.988 zł) nałożone na przewoźników i kierowców wraz z odsetkami. Do kwoty przychodów należy również dodać zobowiązania użytkowników, którzy posiadają umowy z odroczoną płatnością, w kwocie 8.008.340,80 zł, którzy na uregulowanie należności mają do 21 dni od wystawienia noty obciążeniowej. Całkowity przychód z tytułu działania systemu viaTOLL w lipcu 2011 roku wyniósł więc 34.726.785,90 zł.

Przychody łączne, od uruchomienia systemu do 22 sierpnia, po korektach i z uwzględnieniem wstępnych danych dla kont okresowych z gwarancją (post-pay), wykazują istotny trend wzrostowy i obecnie wynoszą 78.718.971,64 zł.

Podane kwoty nie obejmują tej części przychodu, która nie została zebrana z powodu niepełnej szczelności systemu. Wg szacunków roboczych GDDKiA, obecnie przychody systemu viaTOLL generowane są na ok. 86 % międzywęzłowych odcinków płatnych, które są najdłuższe i występuje na nich największe natężenie ruchu. Ewentualne straty przychodu, kształtują się w przedziale pomiędzy 5 a 10%. Ta szacunkowa wartość musi jeszcze zostać zweryfikowana i potwierdzona w odniesieniu do faktycznych przychodów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Zgodnie z umową i dodatkową deklaracją Wykonawcy różnica zostanie pokryta przez firmę Kapsch Telematic Services.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here