Przychody z systemu viaTOLL systematycznie rosną

0
77

Uruchomiony po zaledwie ośmiu miesiącach przygotowań elektroniczny system poboru opłat viaTOLL przez pierwsze 54 dni funkcjonowania zarobił dla Skarbu Państwa prawie 80 milionów złotych. Jego wdrożenie należy do najsprawniej przeprowadzonych w całej Europie.

Na elektronicznym poborze opłat zyskują też kierowcy

Polska nie jest odosobnionym przypadkiem i tak jak w innych krajach, wprowadzających system elektronicznego poboru opłat, zauważalny jest trend wzrostowy w kontekście wpływów z systemu oraz liczby przejazdów w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Kierowcy pojazdów objętych obowiązkiem opłaty elektronicznej zauważyli, że omijanie dróg płatnych jest dla nich i ich firm nieopłacalne. Stanie w korkach, zwiększone zużycie paliwa, jazda po drogach słabszej jakości – a więc „wolniejszych”, kary administracyjne oraz starta czasu są w rezultacie bardziej kosztowne niż poruszanie się po sieci dróg płatnych.

Do 22 sierpnia prawie 80 mln złotych

Przychody osiągnięte w ramach systemu, które wpłynęły w lipcu 2011 roku na konto Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 26.718.445,10 zł. Na tę kwotę składają się przychody z elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat, a także kary administracyjne, w wysokości 1.013.988 zł) nałożone na przewoźników i kierowców wraz z odsetkami. Do kwoty przychodów należy również dodać zobowiązania użytkowników, którzy posiadają umowy z odroczoną płatnością, w kwocie 8.008.340,80 zł, którzy na uregulowanie należności mają do 21 dni od wystawienia noty obciążeniowej. Całkowity przychód z tytułu działania systemu viaTOLL w lipcu 2011 roku wyniósł więc 34.726.785,90 zł.

Przychody łączne, od uruchomienia systemu do 22 sierpnia, po korektach i z uwzględnieniem wstępnych danych dla kont okresowych z gwarancją (post-pay), wykazują istotny trend wzrostowy i obecnie wynoszą 78.718.971,64 zł.

Podane kwoty nie obejmują tej części przychodu, która nie została zebrana z powodu niepełnej szczelności systemu. Wg szacunków roboczych GDDKiA, obecnie przychody systemu viaTOLL generowane są na ok. 86 % międzywęzłowych odcinków płatnych, które są najdłuższe i występuje na nich największe natężenie ruchu. Ewentualne straty przychodu, kształtują się w przedziale pomiędzy 5 a 10%. Ta szacunkowa wartość musi jeszcze zostać zweryfikowana i potwierdzona w odniesieniu do faktycznych przychodów w kolejnych okresach rozliczeniowych. Zgodnie z umową i dodatkową deklaracją Wykonawcy różnica zostanie pokryta przez firmę Kapsch Telematic Services.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here