Przedsiębiorcy o e-mycie: wyniki ankiety KIG

0
267

Znamy wyniki pierwszej ankiety przeprowadzanej wśród przedsiębiorców na temat e-myta po uruchomieniu systemu viaTOLL. Na pytania odpowiadali w sierpniu przedstawiciele firm należących do branżowych i regionalnych izb gospodarczych, zrzeszonych w KIG. Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że wprowadzenie e-myta nie przyniosło odczuwalnych skutków finansowych dla ich przedsiębiorstw. 48 proc. uważa, że nowy system jest sprawiedliwszy od winiet – przeciwną opinię wyraziło 27 proc. udzielających odpowiedzi. Zdecydowana większość uważa, że zyski budżetowe z tytułu e-myta powinny zostać przeznaczone nie tylko na budowę dróg szybkiego ruchu i autostrad, ale także na budowę i modernizację dróg krajowych.

Na pytania, zadane na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej, odpowiadały osoby, które w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej mają do czynienia z e-mytem bezpośrednio, korzystając z aut podlegających systemowi (53%) lub pośrednio (47%). Przedsiębiorcy reprezentowali branże takie jak: transport/spedycja (37,5%), usługi (23,5%), handel (17,5%), budownictwo (3,5%), rolnictwo (1%) i inne.

Na pytanie: Czy wprowadzenie e-myta przyniosło odczuwalne skutki finansowe dla Państwa firmy? twierdząco odpowiedziało 42% respondentów, a 51,5% przyznało, że takich skutków nie odczuwa; 6% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 48% przedsiębiorców uważa, że opłaty za przejechaną faktycznie odległość, jak w przypadku systemu viaTOLL, są sprawiedliwsze od ryczałtowej opłaty winietowej. 27% uważa inaczej, 16,5% nie ma zdania, a 8,5% nie udzieliło odpowiedzi.

Przedsiębiorców spytano także, czy zyski z e-myta powinny iść tylko na budowę dróg szybkiego ruchu, czy również na budowę i modernizację dróg krajowych. Aż 62,5% opowiada się za finansowaniem prac związanych również z drogami krajowymi, a 20% sądzi, że wpływy z e-myta winny być przeznaczane jedynie na budowę tras szybkiego ruchu. 10% nie ma zdania w tej kwestii, a 7,5% nie udzieliło odpowiedzi.

Niemal tyle samo przedsiębiorców, mających bezpośrednio do czynienia w swej działalności z e-mytem, czuje się dobrze poinformowanych przez państwo o zasadach systemu lub nie ma w tej sprawie negatywnej opinii (49%) i ma w tej dziedzinie zastrzeżenia (51%). Przedsiębiorcy spytani o to, z kim urzędnicy powinni konsultować wysokość stawek, w większości (57%) uznali, że z szerokim gronem przedsiębiorców. 20% sądzi, że partnerem do takich konsultacji powinna być jedynie branża transportowa, 11,5% nie ma zdania, a 11% nie udzieliło odpowiedzi. Niemal połowa (48%) ankietowanych uważa, że system stawek e-myta nie przyczyni się do szybszej modernizacji taboru polskich firm transportowych, a 17,5% wyraziło przeciwną opinię. W przypadku tego pytania aż 34,5% respondentów uchyliło się od udzielenia odpowiedzi bądź stwierdziło, że nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

źródło: www.kig.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here