REJESTRACJA W SYSTEMIE

Rejestracja w systemie viaTOLL i otrzymanie urządzenia viaBOX

Do korzystania z sieci dróg płatnych w Polsce należy zarejestrować się w Systemie viaTOLL. Rejestracji można dokonać w Punktach Obsługi Klienta, Punktach Dystrybucji viaTOLL, lub za pośrednictwem któregoś z operatorów kart flotowych

Od 2 maja 2011 r. można dokonać wstępnej rejestracji. Kierowca (lub właściciel pojazdu) jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów. Sama rejestracja jest bezpłatna.

Podobnie jak w Słowacji urządzenie viaBOX zostanie wydane po dokonaniu rejestracji i podpisaniu umowy oraz wniesieniu kaucji. Koszt kaucji za jedno urządzenie viaBOX to 120 zł.

Jest to jednorazowa kaucja, która w przypadku zdania urządzenia jest zwracana. W przypadku zmiany numerów rejestracyjnych, sprzedaży bądź wyrejestrowaniu auta jest możliwość przerejestrowania urządzenia viaBOX na inny pojazd

Gdy viaBOX będzie już niepotrzebny, można go zwrócić w Punkcie Dystrybucji lub Punkcie Obsługi Klienta. Warunkiem zwrotu kaucji jest brak zaległości w płatnościach z tytułu opłaty elektronicznej, ponadto wymagane będzie okazanie odpowiednich dokumentów (podobnych do tych, jakie będą wymagane przy rejestracji).

 

Dokumenty i informacje potrzebne do rejestracji w systemie viaTOLL:

  • Nazwisko i imię właściciela, dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma – dane firmy takie jak: nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz dokument rejestracyjny firmy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw lub inny dokument rejestracyjny firmy),
  • Dowód osobisty lub paszport,
  • Dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę trzecią),
  • Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin),
  • Kopia umowy leasingowej lub upoważnienie leasingodawcy (jeśli pojazd jest w leasingu)
  • Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej,
  • Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax).
  • Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub zabezpieczenie w formie pieniężnej w przypadku zawierania umowy w trybie z odroczoną płatnością.

 

Jak zarejestrować się w systemie viaTOLL i otrzymać viaBOX?

1. Rejestracja w jednym z Punktów Obsługi Klienta viaTOLL

1. Rejestracja w jednym z Punktów dystrybucji viaTOLL

2. Rejestracja u operatora kart flotowych/paliwowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here