BUŁGARIA

System opłat drogowych w Bułgarii – stan obecny i planowane zmiany

Przy wjeździe do Bułgarii, także w przypadku tranzytu, pobierane są opłaty, w formie winiet.

Winiety można nabyć na przejściach granicznych: Kalotina, Vraska Cuka, Bregovo, Vidin (terminal promowy), Oryahovo, Ruse (most na Dunaju i terminal promowy), Silistra, Kardam, Durankulak, Varna (terminal promowy), Burgas (terminal promowy), Malko Tarnovo, Kapitan Andreevo, Novo Selo, Kulata, Zlatarevo, Stanke Lissickovo, Gusevo, Strzimirovci, Oltomanzi. Sprzedawanie są również na stacjach benzynowych.

Od 2011 r. został wprowadzony obowiązek odręcznego wpisywania na zakupionej winiecie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów.

Tabela opłat za winiety w [EUR/BGN]:

kategoria pojazdu / rodzaj winiety Kategoria 1(pojazdy do przewozu towarów powyżej 2 osi, zestawy pojazdów, pojazdy specjalne) Kategoria 2 (pojazdy do przewozu osób powyżej 8 miejsc (bez miejsca dla kierowcy), 2-osiowe pojazdy do przewozu towarów)  Kategoria 3 (pojazdy do przewozu osób o ilości miejsc siedzących nie więcej niż 8 i towarów o dmc do 3,5 t)
Euro 0, I, II Euro III, IV, V EEV i wyżej Euro 0, I, II Euro III, IV, V EEV i wyżej  
1dniowa ważna w dniu oznaczonym na winiecie 7/13 7/13 7/13 7/13
tygodniowa ważna 7 dni 38/75 30/58 22/43 17/33 5/10
miesięczna: ważna 1 m-c kalendarzowy (od daty wystawienia) 110/215 85/165 60/117 46/90 13/25
roczna: ważna od 01.01 do 31.12.2011 r. 665/1300 511/1000 348/681 268/524 34/67

Uwaga: pojazdy 2-osiowe ciągnące przyczepę 2-osiową winny posiadać 2 winiety odpowiadające tej samej kategorii pojazdu i identycznemu terminowi. Winieta składa się z 2 części: pierwszą część, samoprzylepną, nakleja się w widocznym miejscu w prawym rogu przedniej szyby; drugą zatrzymuje się do kontroli. W momencie wygaśnięcia ważności, winietę należy usunąć z szyby.

 

Planowane zmiany w systemie opłat drogowych w Bułgarii 

Rada Ministrów Bułgarii przyjęła propozycję rozpoczęcia działań w celu wdrożenia elektronicznego systemu pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej na podstawie przejechanej odległości.

Konieczność wprowadzenia elektronicznego systemu opłat drogowych jest podyktowana polityką Unii Europejskiej w kwestii opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, zgodnie z którą tego typu rozliczenia są dla konsumentów najbardziej sprawiedliwe i niedyskryminujące.

Budowa i uruchomienie elektronicznego systemu opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej na podstawie przejechanej odległości będzie stanowić platformę dla szerszego zastosowania inteligentnych systemów transportowych. Oczekuje się, że przyczyni się również do lepszego rozwoju infrastruktury, wzrostu pobieralności opłat i kar pieniężnych oraz efektywnego zarządzania ruchem w kraju.

Przychody z opłat za przejazd mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury, w przeciwieństwie do opłat za winiety, które są w stanie zapewnić tylko koszty bieżącego utrzymania dróg. Opłaty za przejazd typu winiety są uznawane przez UE jako etap przejściowy.

W bułgarskiej Ustawie drogowej jest przepis regulujący pobieranie tego typu opłat, jednak ze względu na brak systemu w chwili obecnej nie ma zastosowania. Na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, rząd bułgarski zwrócił się do Ministra Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury o ogłoszenie postępowania na wybór konsultanta, który oceni sytuację i poleci optymalny dla Bułgarii system świadczenia usługi.

W ubiegłym roku Minister Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Bułgarii Rosen Plevneliev prognozował, że wdrożenie elektronicznego systemu opłat drogowych, takiego jak istniejący już w Rumunii, będzie możliwe dopiero w 2014 r. Według Ministra Plevnelieva, systemy opłat elektronicznych są znacznie bardziej elastyczne. Dają one dużo większą wartość dodaną dla państwa, zwiększają kontrolę, a przede wszystkim pomagają ludziom.

Przetarg będzie ogłoszony, po znalezieniu środków finansowych, które na chwile obecną nie są dostępne. Według szacunków ekspertów, elektroniczny system opłat za przejazd zastąpi winiety w 2015 r.

 

źródło: WPHI w Sofii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here