Błędne dane o emisji spalin również będą karane

0
191

Przypominamy, że inspektorzy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego mogą nakładać kary na kierowców pojazdów objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL nie tylko za brak urządzenia pokładowego viaBOX lub brak uiszczonej opłaty podczas przejazdu drogą objętą systemem, ale również w wypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych wprowadzonych do urządzenia. Karze podlega więc również podanie nieprawdziwej informacji klasie emisji spalin czy rodzaju pojazdu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami) inspektorzy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) są uprawnieni do kontroli prawidłowości wnoszenia opłat elektronicznych w systemie viaTOLL, zatrzymywania pojazdów łamiących przepisy, sporządzenia protokołu z kontroli i wszczęcia procedury administracyjnej, służącej egzekucji kary administracyjnej. Kara nałożona może być zarówno za brak włączonego urządzenia viaBOX, używanie go niezgodnie z przeznaczeniem, jak i wprowadzenie do urządzenia nieprawidłowych danych o rodzaju pojazdu, w tym nieprawdziwej informacji o klasie emisji spalin pojazdu.

Kary administracyjne nakładane są na kierującego pojazdem i wynoszą:

  • Kara za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej: 3000 złotych
  • Kara za przejazd bez uiszczenia opłaty w pełnej wysokości: 1500 złotych
  • Kara za przejazd bez włączonego urządzenia podczas przejazdu po drodze, na której pobiera się opłatę: 3000 złotych
  • Kara za wprowadzenie do urządzenia nieprawidłowych danych o rodzaju pojazdu, w tym o klasie emisji spalin pojazdu: 1500 złotych
  • Kara za używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem: 3000 złotych

Przypominamy też, że w wypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia pokładowego viaBOX, kierujący pojazdem zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania z drogi objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej. Niezastosowanie się do tego obowiązku skutkować może karą administracyjną w wysokości 3000 złotych.

źródło: www.viatoll.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here