viaTOLL

 

Co to jest viaTOLL?

viaTOLL to elektroniczny system poboru opłat drogowych który będzie działał w Polsce od 1 lipca 2011. Zastąpił on dotychczasowe winiety. Za zaprojektowanie, budowę oraz obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat, odpowiedzialne jest konsorcjum Kapsch, na podstawie umowy jaką koncern zawarł z GDDKiA w dniu 2 listopada 2010. System obowiązuje na drogach klasy A (autostrady), drogach klasy S (drogi ekspresowe), oraz niektórych drogach krajowych.

 

 

Dla kogo system viaTOLL?

System będzie obowiązkowy oraz dobrowolny dla pojazdów, poruszających się po drogach płatnych, w zależności od ich typu.

 

viaBOX obowiązkowo dla pojazdów ciężarowych

System viaTOLL obowiązkowy jest dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3500 kg, oraz autobusów posiadających powyżej 9 miejsc siedzących (niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej) w celu poruszania się po drogach płatnych. Pojazdy będą musiały być wyposażone w małe urządzenia służące do uiszczania opłaty drogowej o nazwie viaBOX.

przejdź do: Co to jest viaBOX?

viaAUTO dobrowolnie dla pojazdów osobowych i dostawczych

Z systemu viaTOLL będą mogły również dobrowolnie korzystać pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg. Dzięki temu ww. pojazdy będą mogły uiszczać opłaty za przejazdy autostradami, w sposób automatyczny. W tym celu, pojazd będzie musiał zostać wyposażony w urządzenie o nazwie viaAUTO

przejdź do: Co to jest viaAUTO?

 

Uwaga osoby korzystające z przyczep:

Bardzo ważne aby sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym czy po doczepieniu przyczepy, Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu pojazdów (pojazd + przyczepa) nie przekracza 3,5t. W przypadku gdy przekracza, taki zespół pojazdów podlega obowiązkowemu elektronicznemu poborowi opłat i musi posiadać działające urządzenie viaBOX gdy chce poruszać się po drogach płatnych objętych systemem viaTOLL.

 

Zasady działania systemu viaTOLL

Elektroniczy system poboru opłat drogowych o nazwie viaTOLL będzie oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu i będzie wykorzystywał technologie mikrofalową (DSRC).

Nad drogami płatnymi znajdą się bramownice, wyposażone w anteny. Dzięki tym antenom będzie możliwa komunikacja między urządzaniami do uiszczania opłat drogowych czyli viaBOX i viaAUTO, a przekaźnikami. W momencie gdy auto wyposażone w urządzenia płatnicze, będzie przejeżdżać pod bramownicą, naliczona zostanie opłata za przejazd wybranym odcinkiem drogi.

Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem dźwiękowym wysyłanym przez urządzenie płatnicze. Naliczanie opłat będzie całkowicie zautomatyzowane co będzie dużym ułatwieniem gdyż nie będzie już potrzeby zatrzymywania się i uiszczania opłaty. Bramki będą otwierać się automatycznie gdy pojazd się do nich zbliży.

przejdź do: Jak działa system viaTOLL?

 

Gdzie będzie obowiązywał system viaTOLL?

System viaTOLL będzie wprowadzany w 4 etapach:

  • 1 etap –  Od 01.07.2011 opłatami w systemie viaTOL objęte zostanie 649 km autostrad, 554 km dróg ekspresowych oraz ok 370 km dróg krajowych
  • 2 etap – W styczniu 2012 do systemu zostanie włączone 150 km autostrad i dróg ekspresowych
  • 3 etap – W styczniu 2013 do systemu zostanie włączone kolejne 970 km autostrad, dróg ekspresowych oraz niektórych dróg krajowych
  • 4 etap – W styczniu 2014 do systemu ma zostać włączone następne 200 km autostrad, dróg ekspresowych oraz niektórych dróg krajowych

Planowane jest aby w 2014 roku system viaTOLL, swoim zasięgiem objął 2880 km dróg.

przejdź do: Wykaz płatnych dróg

Dodaj komentarz »

Facebook

Twitter