viaTOLL opłaty z dołu

Regulować opłaty za przejazdy drogami płatnymi objętymi systemem viaTOLL można dwoma metodami: Z góry i z dołu

Opłaty w viaTOLL z dołu

  • (najpierw jedziesz, później płacisz) – Podczas przejazdu drogami płatnymi opłaty są naliczane w sposób automatyczny, a płatność za nie, jest na podstawie faktury wystawianej co określony czas (najczęściej jest to 2 razy w miesiącu), przy czym faktury również mogą mieć odroczony termin płatności (nawet 30 dni). Płatność z dołu oferuje większość operatorów kart paliwowych współpracujących z systemem viaTOLL. Dokładna informacja znajduje się w dziale: Jak płacić za przejazdy w systemie viaTOLL

Dodaj komentarz »