Partnerzy

 

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA to organizacja działająca od 2007 r. ITS POLSKA przynależy do ERTICO – ITS Europe i ITS Nationals.

Członkami ITS POLSKA są instytucje rządowe i samorządowe, przemysł, sektor usług, instytuty badawcze, uczelnie, inne organizacje oraz osoby prywatne.

   
   

Dodaj komentarz »