Myto

Myto to opłata pobierana za przejazd daną drogą. Może być pobierana za przejazd drogami krajowymi, ekspresowymi, autostradami, oraz drogami prywatnych właścicieli (jak np. autostrady prywatnych koncesjonariuszy w Polsce).

W epoce średniowiecza, myto było pobierane za przewożone towary, niezależnie od ich ilości i rodzaju, na specjalnych szlakach handlowych i komorach celnych. Na przełomie XV i XVI wieku, myto oddzielono od cła, i wówczas przybrało ono postać obecną czyli opłaty za przejazd lub przewóz.

Obecnie występują 3 rodzaje myta (opłat drogowych):

  • za pojedynczy przejazd (autostrady prywatnych koncesjonariuszy)
  • za określony okres czasu (winiety)
  • za przejechane kilometry (viaTOLL)

Najczęściej wysokości opłat są zróżnicowane i zależą od rodzaju pojazdu, jego DMC, oraz klasy emisji spalin.

Dodaj komentarz »