Dokumenty potrzebne do rejestracji w systemie viaTOLL

 • Nazwisko i imię właściciela, dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma – dane firmy takie jak: nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz dokument rejestracyjny firmy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw lub inny dokument rejestracyjny firmy),
 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę trzecią),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin),
 • Kopia umowy leasingowej lub upoważnienie leasingodawcy (jeśli pojazd jest w leasingu)
 • Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej,
 • Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax).
 • Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub zabezpieczenie w formie pieniężnej w przypadku zawierania umowy w trybie z odroczoną płatnością.

2 komentarze »

 1. Nazwa 26 czerwca 2011 at 12:57 - Reply

  Proszę o informację czy muszę posiadac urzadzenie rejestrujące e-myto ,nadmieniam że wykonuję przewóz osób linia regularna i przejazdzam przez odcinek drogi krajowej około 250 metrów w mieście. Pozdrawiam Henryka.

 2. kierowca 1 sierpnia 2012 at 13:58 - Reply

  jaki szofer ma przy sobie dokumenty firmy, dlaczego nie jest tak ze pokazuje sie koncesje wykłada gotówke lub płaci karta otrzymuje sie via boxa przykleja na szybe i w droge ???

Dodaj komentarz »